Cốt truyện Dragon Age: Darkspawn

Được xem như quân lực của đoàn quân tạo ra tận thế, Darkspawn là một nỗi khiếp sợ tiềm ẩn trong lịch sử ngàn năm của thế giới Dragon Age. Để bắt đầu loạt bài về cốt truyện và thế…

Read More

ReiNX hack nintend switch

 ​ This will be the official thread for things related to ReiNX. What is ReiNX?: Its a modular custom firmware for the Nintendo Switch that uses 'smart' patching for future proofing and just works™ Features: Loads all KIPs from /ReiNX/sysmodules/…

Read More

[XBOXONE] RetriX Released V2.1.1

Alberto fustinoni returns to the scene by  releasing a new update of Retrix in version 2.1.1.Transform your XboxOne into a multi-emulator with RetriX, a port of LibRetro in LibretroRT, a framework that allows you to bring the Libretro core to the…

Read More

X-PROJECT 5.05 SELF HOST

If you're reading this then I finally got my ass in gear and got a release out the door! X-Project (XMB SELF HOST PROJECT) aims to be the AIO customizable tool box for all your payload needs. Something the community…

Read More

Tìm hiểu về Dead Space 4

Một loạt thông tin mới vừa được tiết lộ về Dead Space 4, tựa game mà nhà phát triển Visceral Games rất muốn làm nhưng buộc đã phải bỏ dở vài năm trước đây. Ông Ben Wanat, cựu giám đốc sáng…

Read More

Cốt Truyện Dragon Age

Thế giới của game Dragon Age vô cùng rộng lớn và để tìm hiểu toàn bộ lịch sử và diễn biến của nó, chúng ta sẽ bắt đầu bằng dòng thời gian lịch sử của nó. Sau nhiều thời gian…

Read More