ps4-hen-vtx 2.0 Ps4

Only for firmware 5.05 Features: Homebrew Enabler Jailbreak Sandbox Escape Debug Settings External HDD Support VR Support Remote Package Install Rest Mode Support https://github.com/SiSTR0/ps4-hen-vtx/releases/download/2.0/ps4-hen-vtx_5.05_v2.0_SiSTRo.7z

Read More

Giải mã Crysis 3

Game nhìn đẹp thì ai mà chẳng trầm trồ, nhưng đến lần thứ ba rồi thì nó đâu còn gì là đặc biệt nữa. Bạn nghĩ gì khi người ta đề cập đến Crysis 3? Đó là một tựa game…

Read More