Ferrox Firmware 4.81 COBRA 7.52 v1.03

Download: CEXFERROXCOBRA752_1.03.PUP (197.8 MB) / CEXFERROXCOBRA752_1.03.PUP (Mirror) CHANGELOG COBRA 7.52: Support to start all burned disks. New Homebrew Blocker. Using 2 .cfg files, you can set the Homebrew launch block after connecting to the PSN. Below we see how to…

Read More

Flash Sale tháng 5 trên psn

Offering up to 90% off on select PlayStation 4, PlayStation VR, PlayStation 3, and PlayStation Vita games, the May 2017 PlayStation Store Flash Sale is now live in North America. Running until Monday, May 15 at 8am PT/11am ET, here’s…

Read More

Bullet Soul review game

Đầy thử thách nhưng lại đơn giản, dễ nắm bắt Là một trò chơi bắn phi thuyền với phong cách chơi không đổi từ thời “khai sinh lập địa” cho đến nay, Bullet Soul tất nhiên vẫn giữ phần hồn đó…

Read More