Hướng dẫn copy game pes đủ chuyển nhượng – chepgameps3.com

Bước 1 : Tải các file về

https://drive.google.com/open?id=0B8mhQ5xZqlhrOTFJX1VDY25FV0E

 • Đối với PES 2013 thì tải 2 file
 • PES 2017, PES 2018 : Có 3 file Game, Cập nhât, Chuyển nhượng

Bước 2 sau khi tải lần lượt ta có

 1. PES 2013 : PES2013 new 2017:2018.rar (game gốc),BLES01708EEDIT ( CHUYỂN NHƯỢNG)
 2. PES 2017: PES 2017 BLES02237.rar (game gốc) , BLES02237_DATAPACK.rar (file cập nhật ), BLES02237EDIT00000000.rar ( file chuyển nhượng)
 3. PES 2018:BLES02252-[PRO EVOLUTION SOCCER 2018].rar (game gốc) , BLES02252_DATAPACK.rar ( file cập nhật) , BLES02252EDIT00000000.rar (chuyển nhượng)

Bước 3: 

Giải nén các file , copy vào usb, ổ cứng đã format fat 32 ( kiếm tool tại google để format fat 32)

Đồi với game gốc , bạn chỉ lấy các file lần lượt ( NPEBxx, BLESxx)

Đối với cập nhật , giải nén lấy luôn cả folder , ví dụ BLES02237_DATAPACK

Đối với chuyển nhượng , bạn tạo đường dẫn : PS3–> SAVEDATA–> COPY BLESXXXXEDIT00000000 VÀO 

Cách chép :

Bạn vào theo ảnh 

1, Vào mmCM

1

2, Vào file manager

 

,2

3, vào ps3 root

 

 

3

 

4, Vào theo đường dẫn /dev_hddo/game  —> nhấn o copy file game + cập nhật vào thư mục đó

Cách file cần chép là

 1. PES 2013 : PES2013 new 2017:2018.rar (game gốc)
 2. PES 2017: PES 2017 BLES02237.rar (game gốc) , BLES02237_DATAPACK.rar (file cập nhật )
 3. PES 2018:BLES02252-[PRO EVOLUTION SOCCER 2018].rar (game gốc) , BLES02252_DATAPACK.rar ( file cập nhật)

 

4

 

 

5, Vào save data 

5

 

 

6, chọn usb device ( yêu cầu phải có usb hoặc ổ cứng ngoài )

Chép file còn lại :

 1. PES 2013 :BLES01708EEDIT
 2. PES 2017: BLES02237EDIT00000000 ( file chuyển nhượng)
 3. PES 2018:BLES02252EDIT00000000 (chuyển nhượng)

6  

8

 

7, cài phần mềm rebuild data , Link https://drive.google.com/open?id=1CoqjPMG7BOBcLYYYetbOacSegeLD0kNb

9

 

 7

 

Cài xong là game xuất hiện màn hình chính và chơi