MOD PS3 HACK   : 150K/ MOD ( có thể chơi được online)
 
MOD PS3 KHÔNG HACK : 250K/MOD (chỉ chơi offline)
DEMO ẢNH GAME
[collapse]