SuperManh v4.0: PS4 ESP8266 5.05 Menu by Chepgameps4.com

Hướng dẫn nâng cấp tools hack ps4 ESP8266

Bước 1 : Tải update mới 5.05 SuperManh ver 2: http://www.mediafire.com/file/r3z4qqpatho93ik/SuperManh+ver+2.bin
Bước 2:  Tải phần mềm NodeMCU-PyFlasher – http://www.mediafire.com/file/be3kl5mgvgv6245/NodeMCU-PyFlasher-3.0-x86.exe
Bước 3 : chọn serial port ( có nút làm tươi ) –> sổ ra sẽ ra cổng COM. Chọn Frimware qua mục Browse

Driver nếu pc không nhận cổng : https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

Bước 4: Thiết lập theo hình rồi nhấn flash NodeMCU

Bước 5: tháo ra lắp lại và sử dụng.

Kết quả hình ảnh cho ps4exploit esp8266 nodemcu