Đăng bởi

Hướng dẫn Bật Hen để chơi game trên PS3

Các bước bật Hen để chơi trên các đời máy từ 3xxx và Superslim (4xxx):

Bước 1: Sau khi bật máy lên kích vào Enable Hen (để chạy hack) –> yêu cầu thoát chọn YES

Bước 2: chọn WEBMAN để load game –> chọn PLAYSTATION 3 –> click game ra ĐĨA –> click vào chơi thôi

 

DONE THANKS